Projekty EÚ

1. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti S&S Kovovýroba s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií