Veda a výskum

Spoločnosť sa zaoberá s malosériovou a sériovou výrobou kovových súčiastok na CNC obrábacích strojoch.

V roku 2005 začala spoločnosť vyvíjať prvé kroky v oblasti vývojových aktivít v oblasti konštrukčných postupov a vývoja nových komerčne využiteľných konštrukčných celkov.

Testovanie využívania rôznych druhov materiálov a ich kombinácie pri konkrétnych konštrukčných prvkoch.